Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτό λίπασμα 11-05-35 Polyplant 2 Kgr

7.60 

Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτό λίπασμα 15-30-15 Polyplant 1 Kgr

4.20 

Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτό λίπασμα 15-30-15 Polyplant 2 Kgr

7.70 

Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτό λίπασμα 30-10-10 Polyplant 1 Kgr

4.10 

Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υδατοδιαλυτό λίπασμα 30-10-10 Polyplant 2 Kgr

7.60 

Φυτοχώματα - Λιπάσματα

Υπόστρωμα για ορχιδέες, Αναγνώστου

3.90 
2.70 4.70