Δήλωση Υπαναχώρησης

Σας γνωστοποιώ, ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση εξ' αποστάσεως με τα εξής στοιχεία:

Εάν τα στοιχεία σας δε καταφέρουμε να τα επιβεβαιώσουμε, e-mail ή τηλέφωνο, η δήλωση σας δεν έχει ισχύ.

Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων σας, συμφωνείτε με την αποθήκευση και χρήση των στοιχείων σας από το e-paradeisos.gr.