Αυτόματο Πότισμα - Μεταφορά Νερού

Ταχυσύνδεσμος 13 MM (1/2″) – 15 MM (5/8″)

5.50