Προγραμματιστής μπαταρίας SELECTCONTROL

Προγραμματιστής μπαταρίας SELECTCONTROL

64.10 

Κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα 3

Διάρκεια ποτίσματος 0 h 1 min – 2 h 59 min

Συχνότητα ποτίσματος κάθε 24 ώρες, κάθε 2η, 3η ή 7η μέρα