Καυστήρας ζιζανίων και εκκινητής BBQ NAKAYAMA WB 2000